• Er is bij mij natuurlijk niet om heen te komen: Dé OpvoedChallenge in oktober aanstaande. Ik ben er nogal enthousiast over. Niet verbazend als je kijkt naar de resultaten die we uit de feedback teruggekregen hebben van Dé OpvoedChallenge die in april jl. is gehouden. Al noemden we de OpvoedChallenge in april nog 'DopApril'. Vanwege het succes van de afgelopen jaren in de maand april hebben we bedacht dat we met Dé OpvoedChallenge nog een keer 'op herhaling' gaan. In oktober. Er zijn zoveel mensen die toch nog net achter het net gevist hebben...

  Maar ja... een naam met 'april', dat kan niet in oktober. Vandaar de naamsverandering. 

  We hebben dus al die deelnemers van DopApril gevraagd wat ze er van nu van vonden, van Dé OpvoedChallenge. En of het effect heeft gehad, of nog een keer mee doen overwogen wordt, bij deelnemers. Ik geef maar een paar voorbeelden van de vragen. Het feit dat we een beoordeling hebben van 4,5 sterren (van de vijf) is natuurlijk een mooie samenvatting van de resultaten. En ik kan niet vaak genoeg zeggen dat ik daar enorm blij mee ben!

  De feedback die we hebben gekregen van deelnemers, die wil ik je toch niet onthouden. Op de website staan een aantal persoonlijke verhalen van ouders die terugkijken op een geslaagde Challenge. Al met al een geweldige basis om voor oktober enthousiast aan de slag te gaan en de contacten met een aantal CJG's en gemeenten verder uit te bouwen. 

   

  De groep die opvoeden leuker is gaan vinden wordt groter

  Allereerst maar een lastig onderwerp: is opvoeden nu zo leuk als je altijd gedacht had of valt het tegen? En wat blijkt? Het valt flink tegen. We zien zelfs bij de deelnemende vaders, al is deze groep nog erg klein, dat zij opvoeden als ‘zwaarder dan verwacht’ ervaren. We zijn natuurlijk wel erg blij dat ruim 20% van deze vaders aan het eind van de maand meldt dat de druk (een beetje) van de ketel is. Als je kijkt naar de hele groep ouders dan zien we een sterke daling binnen de groep die opvoeden als ‘zwaarder dan verwacht ervaart: van 75% naar 69%. De groep die opvoeden leuker is gaan vinden stijgt met ruim 6%.’

  Wat is dat nou, opvoedklimaat?

  De sfeer, de veiligheid die je als gezinsleden ervaart en biedt, de relaties onderling. De optelsom hiervan noemen we met een mooi woord ‘opvoedklimaat’. Eigenlijk is het het resultaat van al die keren dat je naar je kinderen geluisterd hebt, geholpen hebt met huiswerk, grenzen hebt gesteld, gelachen en gehuild hebt.

  Nou, we kunnen dus stellen dat ‘het opvoedklimaat’ binnen de gezinnen beter is geworden. Al hopen we natuurlijk niet dat er heel veel vaker gehuild is dan vóór april… ;-)

  Het is natuurlijk ook de inzet van DopApril: een start maken met meer zicht op de zaken die in huis en met de kinderen goed gaan.

  Ouders merken, vaak al binnen de eerste twee weken van DopApril, dat je met een andere focus veel vaker ziet wat er wél goed gaat. Door het verleggen van deze focus krijg je als vader en/of moeder ook meer invloed op de sfeer in huis.

  En dat zien we ook terug in de resultaten.

  Ouders geven hun leven in relatie tot hun kinderen, het gezinsleven, de partner waarmee opgevoed wordt en hun professionele leven allemaal een hoger cijfer. Dat het vooral het contact met de kinderen en het gezinsleven is dat de hoogste scores krijgt, zal niemand verbazen.  

  Ouders melden ook dat het gezinsleven op alle gebieden als prettiger ervaren wordt. Het contact met de kinderen wordt beter, het vertrouwen van ouders in kinderen groeit, de communicatie is verbeterd, de sfeer in huis wordt als gezelliger ervaren, er wordt meer met elkaar ondernomen, meer geknuffeld . De grootste stijgers zijn ook dit jaar: minder gezeur over de klusjes in huis en beter overleg over de schooltaken. Voor ouders is dat gezeur over klusjes in huis misschien wel de grootste opsteker: bij de eerste vragenlijst werd heel duidelijk dat het  juist dit thema is wat ons heel erg dwars zit. Vooral bij vaders!

  Ik moet iets toegeven...

  DopApril is ontwikkelt voor ouders die geen (grote) opvoedproblemen ervaren. En je ziet ook ook dat deze groep DopApril als een fijne steun in de rug ervaart. Toch is het vooral de groep die aangeeft wél opvoedproblemen te ervaren, in kleinere of grotere mate, waar de grootste veranderingen plaatsvinden. ‘Dat had je kunnen weten!’, zeg jij nu misschien. En ja. Daar heb je gelijk in. Mij maakt het vooral dankbaar.

  Ik wil dan ook meteen weten wáárom we in beide groepen, de gezinnen met en de gezinnen die vinden dat ze weinig of geen opvoedproblemen hebben, zo goed scoren. En ik ben er van overtuigd dat ik het antwoord ook al gevonden heb.

  Tijdens DopApril wordt er geen moment gesproken over de problemen die ouders ervaren. En ook discussies over het wel of niet ervaren van opvoedproblematiek smoren we bewust in de kiem. Dat valt niet altijd in goede aarde, dat weet ik. En het laatste wat ik wil is ontkennen dat er in gezinnen problemen zijn.  De kracht van DopApril is dat we je als ouders uitdagen om een maand lang ánders naar je zelf als opvoeder te kijken. Zonder aanziens des persoons. Je bent niet de moeder of vader ‘van een rugzakje’ maar van een puber waar enorm veel van gehouden wordt. Bij ons is iedereen gelijk en staan problemen niet centraal maar juist de invloed die je als ouders hebt op de sfeer in je gezin. We dagen álle ouders uit om anders naar hun kinderen en het gedrag van kinderen te kijken. Dit is het vierde jaar op rij dat we bevestigd zien dat juist deze aanpak effect heeft!”

  90% van de ouders geeft me (gelukkig!) gelijk:

  DopApril heeft voor hun gezin effect gehad. Het maakt mij oneindig dankbaar.

   

  Ruim 40% van de deelnemers heeft de smaak zo te pakken dat ze in oktober weer mee willen doen. Veel hebben zich al ingeschreven. Die najaars-editie, die in grote lijnen op dezelfde manier opgebouwd is als in het voorjaar, is dit jaar extra. Vanwege het grote succes en de vragen om een herhaling.

 • marina ken je onder andere van: