• Ouderschap met een plan

  Een goed en effectief ouderschapsplan is altijd gebaseerd op een contextuele basis die ruimte geeft voor en zicht geeft op de achtergrond van ouders, de wijze waarop zij willen opvoeden en het toekomstperspectief dat zij hun kinderen willen bieden.

  Het op deze wijze benaderen en begeleiden van ouders gaat verder dan de systemische aanpak en biedt ouders de mogelijkheid om als partners in ouderschap te groeien en zich in gezamenlijkheid zodanig ook verder te kunnen ontwikkelen.

  Het kinderen centraal kunnen stellen kan alleen vorm krijgen als ouders daadwerkelijk zicht hebben op de eigen opvoedvisie, de gedeelde waarden en het toekomstperspectief dat zij afzonderlijk en als opvoed-partners willen doorgeven aan hun kinderen. Deze cursus voor professionals is gebaseerd op de e-cursus ‘Onze Kinderen Centraal’ en wordt door ouders - samenwonend of als opvoed-partners - gezien als een werkzame en praktische blauwdruk voor het opvoeden & opgroeien van hun kinderen.

  Daarom is de contextuele werkwijze van groot belang voor een duurzaam, evenwichtig ouderschap en een veilig opvoedklimaat voor kinderen.

  De drie modules die worden behandeld zijn:

  1. ‘Ik als partner’; de drijfveren van de ouders als individu
  2. ‘Wij als ouders’; de footprint die je als ouders in het leven van je kinderen wilt achterlaten
  3. ‘Onze Kinderen’; de wensen en behoeften van kinderen in kaart gebracht

  De verkorte training geeft professionals meer inzicht in de 3 stappen die ouders tijdens het maken van een goed en duurzaam ouderschapsplan dienen te doorlopen. 

  Deze training is door haar interactieve karakter geschikt voor intervisie- & bij- en nascholingsbijeenkomsten.

  De uitgebreide cursus geeft professionals de mogelijkheid om ouders die de e-cursus volgen te begeleiden. Deelnemende ouders krijgen - via jou - korting op de e-cursus.

 •  

  Deelnemers:

  professionals in het onderwijs, (jeugd-)zorg- & welzijn, mediators & familierechtadvocaten

  Duur van deze cursus:

  verkorte cursus: één dagdeel

  uitgebreide cursus: 4 dagdelen

   

  Docenten:

  Gideon de Haan MHD

  Marina van der Wal

  Jurist familierecht (bij de uitgebreide cursus)

   

  VFAS geeft 3 punten voor de verkorte (vaardigheids-)training

 • Alle trainingen op een rijtje

Als jij voor de koffie zorgt, dan doen wij daar een cookie bij!

Privacy is voor iedereen belangrijk. Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. Ik beloof je graag dat ik met jouw gegevens geen gekke dingen doe. En, en dat is misschien nog wel belangrijker: ik verzamel zo min mogelijk gegevens van je. In de privacyverklaring leg ik je alles uit.

Klik hier om de privacyverklaring te lezen | Afsluiten
Instellingen